Welkom in De Kinderkosmos

De dynamische ruimte waar elf basisscholen zich vandaag engageren om de weg naar morgen in te slaan

De Kinderkosmos. Dat is de naam van het nieuwe samenwerkingsverband tussen elf basisscholen in de regio Diest. Onze missie? Onze krachten bundelen zodat al onze leerlingen alle mogelijke ruimte krijgen om de beste versie van zichzelf te worden.

De Kinderkosmos. Een ontdekking van KSD.

Samen ben je nooit alleen. In De Kinderkosmos gaan we er dan ook samen voor. Niet alleen omdat we zo onze slagkracht vergroten om onze missie van kwaliteitsonderwijs elke dag opnieuw te realiseren. Maar ook omdat we samen zoveel meer in beweging kunnen krijgen. Zoals de vele talenten van al onze leerlingen.

Het plezier van op ontdekking te gaan en nieuwe horizonten te verkennen, herken je het? Geeft het jou ook zin om je grenzen beetje bij beetje te verleggen? En zo jezelf te ontdekken en met steeds meer vertrouwen de volgende stap in je groeiproces te zetten?

Onze leerlingen over hun beste ontdekking:

“Tijdens onze zomervakantie in Oostenrijk heb ik een edelsteen ontdekt!”
Juliette Beckers
3de kleuterklas, Sint-Jan (Diest)
“Toen ik De Duizendjarige Eik in Lummen zag, was ik onder de indruk.”
Mylo Zeelmaekers
2de leerjaar, Warandeschool (Diest)
“Een mooie ontdekking? Dat was de eerste keer dat ik de zee zag.”
Mylana Theys
2de leerjaar, Het Minnepoortje (Assent)
“Een nieuwe maaltafel leren, vind ik best wel spannend.”
Lotta Huybrechts
3de leerjaar, Ons Wereldje (Okselaar)
“Hoe zou de aarde er vanuit de ruimte uitzien? Dat wil ik wel eens zien!”
Ameline Van de Weyer
5de leerjaar, De Vlindertuin (Averbode)
“Later wil ik piloot worden en naar zoveel mogelijk landen vliegen.”
Kobe Biesemans
4de leerjaar, Den Hulst (Testelt)
“Een nieuwe taal leren, is een nieuwe cultuur ontdekken.”
Nele Lenssen
5de leerjaar, OLV Scherpenheuvel (Scherpenheuvel)
“Ik wil snel, heel snel groot zijn.”
Jules Janssens
1ste kleuterklas, De Notelaar (Kaggevinne)
“Het heelal is moeilijk te vatten. Toch wil ik het verkennen. Om zo het wonder ervan een beetje beter te begrijpen.”
Lily Szekeres
5de leerjaar, Voorzienigheid (Diest)
“Weet je wat ik in Frankrijk ontdekt heb? Een processierups!”
Daan Deckers
1ste leerjaar, ’t Scholeke (Molenbeek–Wersbeek)
“M’n eerste ruimtereis? Dat is de maan. Als je daar naar de aarde kijkt, zie je een klein knikkertje.”
Janne Vanstraelen
3de leerjaar, De Zonnebloem (Waanrode)

Of meer écht meer is? Bij De Kinderkosmos is dat zonder meer zo. Met onze elf scholen willen we al dat kostbaar talent dat zich in onze ruimte bevindt in de juiste banen leiden, zodat het z’n streefdoel bereikt. En dat doen we door jouw talent voortdurend in beweging te houden en onszelf uit te dagen samen voor ‘meer’ te blijven gaan. Drie directeurs zeggen elk iets over wat ‘meer’ in De Kinderkosmos zoal betekent.

“Onze essentie? Het talent van onze leerlingen!”

“De Kinderkosmos biedt het voordeel dat leerkrachten en scholen hun expertise vlot met elkaar kunnen delen. Dat er zich binnen onze ‘kosmos’ ook een school voor buitengewoon onderwijs bevindt, zien we als een grote meerwaarde. Door kennis en ervaringen uit te wisselen, voelen onze leerkrachten zich niet alleen ondersteund. Het geeft ze extra slagkracht om het talent van onze leerlingen op de best mogelijke manier te begeleiden.

En laat de ontwikkeling van het talent van al onze leerlingen nu net de essentie zijn van De Kinderkosmos. Om dat talent te ontplooien, gaan we samen op ontdekkingsreis. Uiteraard vertrekt elk kind met z’n eigen rugzakje aan talenten, dromen, ervaringen en beperkingen. Wij zien het als onze taak om hiermee aan de slag te gaan, zodat we samen grenzen kunnen verleggen. En onze leerlingen kunnen voorbereiden om later binnen die grote, snel veranderende wereld hun weg te maken.”

Tom Vanderbiesen
Directeur
VBS ’t Minnepoortje
“Onze BRAVO waarden:”

“Als coördinerend directeur zie ik het als mijn taak om onze waarden zelf uit te stralen maar deze ook een invulling te geven in onze scholen. Bevlogen directies die samen met hun leerkrachten werken aan bevlogenheid bij onze kinderen, zodat ze betrokken hun eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en ermee aan de slag kunnen gaan.

In onze kinderkosmos zijn we ruimdenkend, alleen al door de verscheidenheid aan scholen: stads- en dorpsscholen, kleine en grote scholen met ieder een eigen opvoedingsproject en prioriteiten. Dat ook het buitengewoon onderwijs in onze Kinderkosmos vertegenwoordigd is, geeft die verscheidenheid in onze scholengroep nog een extra elan.

Iedere school in de Kinderkosmos behoudt haar eigenheid en we inspireren elkaar. We vinden het belangrijk dat ieder authentiek kan zijn: iedereen mag zijn wie hij is en kan dit ook uitstralen. In onze verschillen komen we onze eigen ‘ik’ tegen en verruimen we elkaar.

Onderwijs is vernieuwend, steeds in ontwikkeling. We blijven niet ter plaatse trappelen, maar varen naar toekomstgericht onderwijs. We zijn ondernemend en onze ondernemingszin doet ons positief vooruit kijken, kansen zien en kansen grijpen. We gaan samen voor een mooie toekomst waarin we al onze kinderen wegwijs maken, zodat ze deze met de gepaste bagage en een pak vertrouwen kunnen tegemoet gaan!

Vragen of suggesties? Je kan steeds bij mij terecht!”

Hilde Lemmens
Coördinerend directeur
De Kinderkosmos
hilde.lemmens@ksdiest.be
013 32 64 90
“Onze bestemming? Ver voorbij de maan!”

“Dat dit samenwerkingsverband ons meer slagkracht biedt, zoveel is duidelijk. Maar er is nog een ander belangrijk pluspunt: dit samenwerkingsverband geeft de directeur van elk van onze elf basisscholen de kans om zich op zijn/haar kerntaken te focussen. Zeg maar, om met zijn/haar astronautenteam doorheen de kosmos op ontdekking te gaan en de geheimen ervan te ontdekken. Is ‘samen ontdekken’ trouwens niet de essentie van ‘samen school maken’?

Het is in ieder geval de missie die we met De Kinderkosmos willen realiseren. Vanuit onze algemene lanceerbasis in Diest ondersteunen we onze elf basisscholen op het vlak van personeelszaken, bouwwerken, veiligheid, gezamenlijke aankopen ... De middelen en de energie die hierdoor vrijkomen, zetten we in voor de grote en kleine ontdekkingsreizen die we met onze leerlingen ondernemen. Onze bestemming? Ver voorbij de maan. Maar wees gerust, we keren steeds – met nieuwe kennis en inzichten – terug naar onze vertrouwde aarde!”

Luc Peirelinck
Algemeen directeur
De Kinderkosmos

Op koers blijven binnen de grote ruimte van De Kinderkosmos, hoe doe je dat? Zijn er dan richtingaanwijzers die je de weg tonen?
Neen, die zijn er niet. Maar gelukkig zijn er onze waarden. Zij vormen ons kompas en tonen ons hoe we op onze bestemming kunnen geraken.

B: Bevlogen
R: Ruimdenkend
A: Authentiek
V: Vernieuwend
O: Ondernemend

Onze leerkrachten over onze waarden:

Bevlogen

“De passie die je uitstraalt, werkt aanstekelijk.”
Kelly Geyskens
Zorgleerkracht, Sint-Jan (Diest)
“Bevlogenheid, dat is met passie voor je klas staan.
Want de passie die je uitstraalt, werkt aanstekelijk.
Ze geeft kinderen zin om hun talenten te ontdekken
en te ontplooien.”
“Als je in groep vliegt, ben je elkaars kompas.”
Agnes Celis
Leerkracht, Voorzienigheid (Diest)
“Onze vleugels uitslaan. Daar kunnen we zo van genieten.
Want dan trekken we samen de ruimte in, op zoek naar
een nieuwe ontdekking. We houden ervan om als groep te vliegen.
 Zo vormen we elkaars kompas en raken we samen op onze bestemming.”

Ruimdenkend

“Hoe breder je blik, hoe gerichter je begeleiding.”
An Laenen
Zorgcoördinator, Het Minnepoortje (Assent)
“Elk kind beschikt over een uniek scala aan mogelijkheden. Dat potentieel benutten, doe je door met een brede blik naar het kind
te kijken. Schoolprestaties zijn één ding maar de ruimere context van het kind is zeker zo belangrijk. Want hoe breder je blik, hoe gerichter
e begeleiding.”
“Geef elk kind de ruimte om zichzelf te zijn.”
Anne Geutjens
Leerkracht
, Sint-Jan (Diest)
“Ruimdenkend zijn, dat houdt in dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Elk kind heeft z’n eigen verhaal. Hoe meer aandacht je daarvoor hebt, hoe beter je het kind in z’n ontwikkeling kan begeleiden.
In onze school benaderen we dan ook elk kind als een unieke mens in wording.”

Authentiek

“Elke school is uniek.”
Lieve Ooms
Zorgcoördinator, De Vlindertuin (Averbode)
“Net zoals binnen de kosmos alle hemellichamen uniek zijn,
zo zijn onze elf scholen dat ook. Dat maakt onze samenwerking interessant, zowel op het vlak van zorg, cultuur, sport als veiligheid,
beleid ... Want binnen De Kinderkosmos krijgen zowel kleine als grote scholen de ruimte om zichzelf te zijn en elkaar sterker te maken.”
“Een kleine school met een groot hart?
Welkom in onze school!”
Stephanie Ackx
Leerkracht 3de graad, Ons Wereldje (Okselaar)
“Wij zijn een klein dorpsschooltje, gelegen midden in het groen.
Maar laat dat nu net onze charme zijn. Samen vormen we een (h)echte gemeenschap. Dankzij die kleinschaligheid staan we dicht bij onze leerlingen en hun ouders. En - niet te vergeten - hebben we een sterke band met het lokale verenigingsleven.”

Vernieuwend

“Onze leerlingen van vandaag worden de mensen die
onze samenleving van morgen zullen vormgeven.”
Marleen Thuys
Leerkracht, OLV Scherpenheuvel (Scherpenheuvel)
“We zijn er ons maar al te goed van bewust dat de leerlingen die wij vandaag vormen, de mensen worden die onze samenleving van morgen zullen vormgeven. We kijken dan ook met een open blik naar onze steeds sneller veranderende wereld, zodat we onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Het motto dat we hierbij hanteren? ‘Bewaar gisteren. Beleef vandaag. Breng morgen in beweging.’”
“We kunnen veel van elkaar leren.”
Inge Dedroog
Leerkracht, ’t Scholeke (Molenbeek-Wersbeek)
“Binnen onze school kiezen we er bewust voor om voor enkele vakken met graadsklassen te werken. Zo krijgen de leerlingen de kans om van elkaar te leren. We doen ook aan co-teaching zodat leerkrachten expertise met elkaar kunnen delen. Onze insteek is zonder meer
‘betekenisvol leren’. Zowel het verwerven van kennis en inzichten
als het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes is belangrijk.”

Ondernemend

“Al doende leren, het werkt echt!”
Sara Willekens
Auticoach & leerkracht type 9, Warandeschool (Diest)
“Doe-activiteiten hebben het voordeel dat ze abstracte begrippen heel concreet maken. Daardoor wordt de leerstof voor de leerling niet alleen helder, maar ook stukken interessanter. Laten we dat werkboekje dus maar op tijd en stond aan de kant schuiven en de handen uit te mouwen steken. Zodat we samen al doende kunnen leren.”
“Uit je fouten kan je veel leren.”
Lieve Vangenechten
Leerkracht, Den Hulst (Testelt)
“Wij hechten veel belang aan het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel bij onze leerlingen. Bij het hoekenwerk krijgen ze een opdracht die ze als groep tot een goed einde moeten brengen. Bij zo’n opdrachten treedt de leerkracht op als coach.
Niet om leerlingen terecht te wijzen, wel om hun te tonen hoe ze uit hun fouten kunnen leren.”

BRAVO

“Wij delen heel wat BRAVO’s uit.”
Greet Wertelaers
Kleuterjuf, De Notelaar (Kaggevinne)
“Als je een kleuter een pluim geeft, gaat hij stralen. Het stimuleert
hem om de volgende stap te zetten en zo te groeien. Reken maar dat we in onze kleine school heel wat BRAVO’s uitdelen. Het zijn die schouderklopjes, knipoogjes en aanmoedigende woordjes die ervoor zorgen dat onze kleuters graag naar school komen en plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen.”
“Met jouw talent, op jouw tempo komen we er.”
Sarah Dierckx
Leerkracht,
Voorzienigheid
“De waarden achter BRAVO vatten mooi samen voor welk soort onderwijs we staan. Binnen onze school krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en op hun tempo hun talenten te ontplooien. Daarbij denken we niet in hokjes maar wel in functie van het kind. Vanuit die ruimdenkendheid en betrokkenheid slagen we er dan ook in om het talent van onze kinderen in volle beweging te krijgen.”
“Extra aandacht doet kinderen groeien tot zelfzekere jongeren.”
Nathalie Chantrain
Leerkracht, De Zonnebloem (Waanrode)
“Kinderen dat extra duwtje in de rug geven zodat ze dat stapje meer durven zetten, dat doen wij als team. Ik ben dan ook een voorstander van co-teaching. Samen met een collega lesgeven, biedt veel meer mogelijkheden om de leerlingen zo individueel mogelijk te begeleiden. De extra aandacht en de schouderklopjes die ze daardoor krijgen, zetten hen aan om de volgende stap naar zelfstandigheid te zetten. En zo te groeien tot zelfzekere jongeren die positief in het leven staan.”